donderdag 9 april 2015

ID+Art, Hamme

Studio
Max Baris
Verdroomde architectuur
Deze Nederlandse kunstenaar behoort tot het kransje artiesten dat geboekt staat als schilders van een verbeelde werkelijkheid. Zelf omschrijft hij zijn werken als cityscapes, gefragmenteerde stadsgezichten of stedelijke stillevens, vaak vanuit een opmerkelijk gezichtspunt vastgelegd. Zijn schilderijen lijken stil. Toch is het stilte voor de storm. Datgene wat niet geschilderd is, is net zo dwingend aanwezig als dat wat wel geschilderd is. Afwezigheid is een trefwoord voor het werk waarin het broeit en zindert, zoals je dat op het heetst van een zomerse dag kunt voelen. De vraag wat werkelijk is, is een typisch 20e-eeuws probleem in de evolutie van de recente kunstgeschiedenis. Baris is zich hiervan terdege bewust. Wat is echt en wat is illusie? Kijken naar elementen uit de daagse werkelijkheid houdt steeds een zekere vorm van schone schijn in. Hoewel prompt uit de concrete realiteit van het straatbeeld of interieur weggesneden en fragmentarisch begrensd, evoceren deze schilderijen een vervreemdende, verdroomde sfeer. Niet alleen ontvolkt maar tevens uit hun functionele context gehaald, vormen zij een structureel spel van lijnen, vlakken, patronen, kleurvelden binnen een spanningsveld tussen nuchtere zakelijkheid en po√ętische vergeestelijking.
van 1 maart tot 29 maart 2015

Geen opmerkingen:

Een reactie posten